Skip to Content

SAOPŠTENJE O POŠTOVANJU PRIVATNOSTI

Izjava o zaštiti podataka

1. Opšte informacije

Henkel Srbija d.o.o. Beograd, Bulevar oslobođenja 383, 11000 Beograd, u daljem tekstu: Henkel, poštuje privatnost svakog lica koje poseti naš vebsajt. Želimo da Vas obavestimo o tome koje podatke Henkel prikuplja i kako se oni koriste. Takođe ćete saznati kako možete da ostvarite prava koja vam pripadaju kao licu na koje se podaci odnose.
Sve izmene ove Izjave o zaštiti podataka biće objavljene na ovoj stranici. Tako se u svakom trenutku možete informisati o tome koje podatke prikupljamo i kako ih koristimo.
Ova Izjava o zaštiti podataka ne odnosi se na vebsajtove dostupne putem hiperlinkova na Henkelovim vebsajtovima.

2. Prikupljanje, korišćenje i obrada podataka o ličnosti

Poslovno ime odgovornog društva: Henkel Srbija d.o.o. Beograd
Adresa odgovornog društva: Bulevar oslobođenja 383, 11000 Beograd
Henkel koristi podatke o ličnosti prvenstveno da bi korisnicima pružio pristup ovom vebsajtu. Svaka dalja obrada podataka odvija se samo na osnovu drugih zakonskih obaveza ili dozvola ili u slučaju da je odgovarajući korisnik Henkelu dao pristanak. Henkel čuva i obrađuje podatke isključivo u sledeće svrhe:
Kada korisnici posete vebsajt, Henkel automatski prikuplja i čuva određene podatke. Ti podaci uključuju: IP adresu ili identifikacionu oznaku uređaja dodeljene krajnjem uređaju koje su nam potrebne radi prenosa traženog sadržaja (npr. posebno sadržaja, tekstova, slika i podataka o proizvodu, kao i podatkovnih datoteka za preuzimanje itd.), aktivnost korisnika u kontekstu vebsajta, vrstu krajnjeg uređaja, vrstu korišćenog pregledača, kao i datum i vreme korišćenja.

Henkel te informacije čuva najviše 7 dana u svrhu prepoznavanja zloupotreba i reagovanja na njih.

Henkel te informacije koristi i za poboljšanje izgleda, elemenata i funkcionalnosti usluge, kao i za opšte administrativne poslove.
Izuzev toga, Henkel bez neopravdanog odlaganja briše ili anonimizuje podatke o korišćenju, uključujući IP adrese, čim oni više ne budu potrebni za gorenavedene svrhe.
Obrada i korišćenje podataka se zasnivaju na zakonskim odredbama koje te postupke opravdavaju na osnovu sledećih uslova:

(1) da je obrada neophodna za pružanje usluga vebsajta;
ili

(2) da Henkel ima pretežni legitiman interes za obezbeđivanje i unapređenje funkcionalnosti i besprekoran rad vebsajta i za njegovo prilagođavanje potrebama korisnika.

3. Dalja obrada podataka o ličnosti

a) Tabela za upit potrošača
Moguće je da ste uneli svoje podatke za kontakt putem našeg obrasca za kontakt. Te podatke ćemo koristiti da bismo odgovorili na vaš upit.
Obrada i korišćenje vaših podataka se zasnivaju na zakonskim odredbama koje te postupke opravdavaju na osnovu uslova da je obrada neophodna za obradu vašeg upita.
Ako niste dali pristanak za čuvanje vaših podataka na duži rok, npr. tokom upravljanja odnosima s kupcima, podatke nećemo čuvati duže nego što je potrebno za ispunjenje gorenavedene svrhe ili onoliko koliko je neophodno u slučaju da važi neka zakonska obaveza čuvanja podataka.

b) Nagradna izvlačenja
Moguće je da ste uneli svoju adresu i podatke za kontakt kada ste učestvovali u nagradnom izvlačenju koje povremeno nudimo na svom vebsajtu. Vaše podatke ćemo koristiti u svrhu sprovođenja nagradnog izvlačenja.
Vaše podatke nećemo ustupati nijednom trećem licu, osim za potrebe distribucije nagrada ili sprovođenja nagradnog izvlačenja.
Obrada i korišćenje vaših podataka se zasnivaju na zakonskim odredbama koje te postupke opravdavaju na osnovu uslova da je obrada neophodna za sprovođenje nagradnog izvlačenja.
Ako niste dali pristanak za čuvanje vaših podataka na duži rok, npr. tokom upravljanja odnosima s kupcima, podatke nećemo čuvati duže nego što je potrebno za ispunjenje gorenavedene svrhe ili onoliko koliko je neophodno u slučaju da važi neka zakonska obaveza čuvanja podataka.

c) ispitivanje proizvoda
Moguće je da ste uneli svoju adresu i podatke za kontakt kada ste učestvovali u ispitivanju proizvoda. Vaše podatke ćemo koristiti u svrhu ispitivanja proizvoda.
Vaše podatke nećemo ustupati nijednom trećem licu, osim za potrebe sprovođenja ispitivanja proizvoda.
Obrada i korišćenje vaših podataka se zasnivaju na zakonskim odredbama koje te postupke opravdavaju na osnovu uslova da je obrada neophodna za sprovođenje ispitivanja proizvoda.
Ako niste dali pristanak za čuvanje vaših podataka na duži rok, npr. tokom upravljanja odnosima s kupcima, podatke nećemo čuvati duže nego što je potrebno za ispunjenje gorenavedene svrhe ili onoliko koliko je neophodno u slučaju da važi neka zakonska obaveza čuvanja podataka.

d) Vebinar
Moguće je da ste uneli svoje podatke za kontakt, npr. adresu elektronske pošte, kada ste učestvovali u vebinarima. Vaše podatke ćemo koristiti u svrhu realizacije vebinara.
Vaše podatke nećemo ustupati nijednom trećem licu, osim za potrebe realizacije vebinara.
Obrada i korišćenje vaših podataka se zasnivaju na zakonskim odredbama koje te postupke opravdavaju na osnovu uslova da je obrada neophodna za realizaciju vebinara.
Ako niste dali pristanak za čuvanje vaših podataka na duži rok, npr. tokom upravljanja odnosima s kupcima, podatke nećemo čuvati duže nego što je potrebno za ispunjenje gorenavedene svrhe ili onoliko koliko je neophodno u slučaju da važi neka zakonska obaveza čuvanja podataka.

e) Ankete
Moguće je da ste uneli svoje podatke za kontakt, npr. adresu elektronske pošte, kada ste učestvovali u anketi. Vaše podatke ćemo koristiti u svrhu sprovođenja ankete.
Vaše podatke nećemo ustupati nijednom trećem licu, osim za potrebe sprovođenja ankete.
Obrada i korišćenje vaših podataka se zasnivaju na zakonskim odredbama koje te postupke opravdavaju na osnovu uslova da je obrada neophodna za sprovođenje ankete.
Ako niste dali pristanak za čuvanje vaših podataka na duži rok, npr. tokom upravljanja odnosima s kupcima, podatke nećemo čuvati duže nego što je potrebno za ispunjenje gorenavedene svrhe ili onoliko koliko je neophodno u slučaju da važi neka zakonska obaveza čuvanja podataka.

f) Četbot (chatbot)
Naš četbot se može koristiti bez unosa dodatnih podataka o ličnosti, ali moguće je da ste dali dodatne podatke o ličnosti unosom takvih podataka u polje za unos slobodnog teksta. Vaše podatke koristimo isključivo u svrhu odgovora na vaš upit. Moguće je da ćemo anonimizovati vaš upit kako bismo ga sačuvali radi poboljšanja procesa.
Vaše podatke nećemo ustupati nijednom trećem licu, osim u slučaju da je to neophodno radi odgovora na vaš upit.
Obrada i korišćenje vaših podataka se zasnivaju na zakonskim odredbama koje te postupke opravdavaju na osnovu uslova da je obrada neophodna za odgovor na vaš upit.
Ako niste dali pristanak za čuvanje vaših podataka na duži rok, npr. tokom upravljanja odnosima s kupcima, podatke nećemo čuvati duže nego što je potrebno za ispunjenje gorenavedene svrhe ili onoliko koliko je neophodno u slučaju da važi neka zakonska obaveza čuvanja podataka.

4. Pristanak/opoziv pristanka

a) Upravljanje odnosima s potrošačima/kupcima/zajednice na internetu
Moguće je da ste Henkelu dali pristanak za obradu

 • vaših podataka za kontakt koje ste možda dali Henkelu,
 • sadržaja i okolnosti vaše elektronske komunikacije s Henkelom, kao što su obrasci za kontakt ili elektronska pošta,
 • vašeg korišćenja Henkelovih vebsajtova,
 • podataka o vašem učešću u Henkelovim obukama putem interneta,
 • aktivnosti na Henkelovim stranicama na društvenim medijima (blogovi, stranice obožavalaca na Fejsbuku itd.)

u okviru Henkelovog upravljanja odnosima s kupcima/potrošačima/u okviru zajednice na internetu

u svrhu

 • oglašavanja (poštom, u pregledaču, u aplikaciji i na način naveden u nastavku ako date dodatni pristanak),
 • pružanja tehničkih saveta, npr. o korišćenju proizvoda ili tehnologija,
 • istraživanja tržišta,
 • pružanja usluga preko interneta, kao što su e-učenje i vebinari,
 • komunikacije u vezi s događajima,
 • sprovođenja anketa

Da bi ostvario navedene svrhe, Henkel može

 • da kombinuje gorenavedene podatke s drugim podacima o vama koje je Henkel zakonito prikupio, npr. prilikom nagradnih izvlačenja ili drugih aktivnosti na vebsajtu, i
 • da analizira podatke radi utvrđivanja relevantnih mera oglašavanja.

U postupku te analize, Henkel primenjuje automatizovanu metodologiju koja pomaže u određivanju prioritetnih potencijalnih kupaca. Kontakti su kategorizovani prema svojim aktivnostima na internetu i van interneta. Na osnovu kategorije koja im je dodeljena i svoje lokacije, kontakti se dodeljuju trgovcima i dobijaju različite informacije o našim proizvodima i uslugama, kao i promotivne materijale.

Moguće je da ste dali pristanak da Henkel vaše podatke o ličnosti prosledi GFK-u u sledeću svrhu:

 • uparivanje i ažuriranje adresa kontakata.

Podatke ćemo čuvati samo onoliko dugo koliko važi pristanak ili koliko je potrebno u slučaju da postoje zakonske obaveze čuvanja podataka.

U svakom trenutku možete da opozovete svoj pristanak, pri čemu će opoziv važiti od tog trenutka nadalje; to možete učiniti, na primer, klikom na odgovarajući hiperlink naveden u potvrdnoj poruci elektronske pošte ili klikom [OVDE]. Opoziv pristanka neće uticati na zakonitost obrade izvršene na osnovu pristanka pre njegovog opoziva.

Oglašavanje putem elektronske pošte

Osim toga, moguće je da ste Henkelu dali pristanak da vas kontaktira putem elektronske pošte (imejl, SMS, MMS, instant poruke) i/ili telefona u vezi s ponudama, proizvodima i uslugama vezanim za proizvode iz asortimana Henkelove poslovne jedinice Adhezivi tehnologije.

Vaše podatke ćemo koristiti na način utvrđen u odeljku 4a) ove Izjave o zaštiti podataka u svrhu realizacije odgovarajućih mera oglašavanja.

U svakom trenutku možete da opozovete svoj pristanak, pri čemu će opoziv važiti od tog trenutka nadalje; to možete učiniti, na primer, klikom na odgovarajući hiperlink naveden u potvrdnoj poruci elektronske pošte ili klikom [OVDE]. Opoziv pristanka neće uticati na zakonitost obrade izvršene na osnovu pristanka pre njegovog opoziva.

5. Kolačići, pikselske oznake, jedinstvena identifikacija uređaja

Ovaj vebsajt koristi kolačiće i slične tehnologije. Tehnički neophodni kolačići će se automatski koristiti. Ostali kolačići (ili slične tehnologije) koristiće se samo na osnovu vašeg prethodnog pristanka. Više informacija o kolačićima koje koristimo na svom vebsajtu i njihovim svrhama možete pronaći u našim Pravilima o kolačićima. Tu se nalaze i informacije o tome kako da opozovete svoj pristanak za njihovo buduće korišćenje.
Vaše podešavanje se odnosi na navedeni domen, po pregledaču i računaru. Stoga, ako posećujete naš vebsajt kod kuće i na poslu ili ga posećujete koristeći različite pregledače, potrebno je da sa svih uređaja odnosno iz svih pregledača odbijete čuvanje podataka.

6. Praćenje na internetu

a) Vebtrek (Webtrekk)
Pod uslovom da ste dali pristanak, ovaj vebsajt prikuplja i čuva podatke u svrhu marketinga i optimizacije pomoću tehnologije privrednog društva Vebtrek. Ti podaci se čuvaju i dalje obrađuju na osnovu anonimnih ili pseudonimnih korisničkih profila (zavisno od korišćene tehnologije i usluge). Ti korisnički profili se čuvaju u kolačićima ili drugim sličnim tehnologijama kao što je navedeno ranije u tekstu. Pored podataka koji se prikupljanju prilikom pristupanja vebsajtu (kao što je navedeno ranije u tekstu), ovo se može odnositi i na informacije o vebsajtu kojim se koristite da biste posetili naš vebsajt, vebsajtove koje posećujete dok ste na našem vebsajtu i, ako je to slučaj, sve pojmove koje ste pretraživali da biste pronašli naš vebsajt.
Bez izričitog pristanka naših korisnika, podaci prikupljeni pomoću tehnologije Vebtreka ne koriste se za ličnu identifikaciju posetioca i ne kombinuju se s drugim podacima o ličnosti korisnika o kom je reč.

Prigovor na prikupljanje podataka

1) Prigovor na prikupljanje i čuvanje podataka od strane Vebtreka možete podneti i klikom na sledeći link:
Ulažem prigovor na čuvanje podataka...  
Za isključivanje kontrole preko interneta od strane Vebtreka, na ovom vebsajtu je postavljen kolačić za isključivanje. Kolačić se podešava za navedeni domen, po pregledaču i računaru. Stoga, ako posećujete naš vebsajt kod kuće i na poslu ili ga posećujete koristeći različite pregledače, potrebno je da sa svih uređaja odnosno iz svih pregledača odbijete čuvanje podataka.

2) Alternativno, možete uložiti prigovor i sprečiti čuvanje kolačića s pomoću odgovarajućeg podešavanja u softveru vašeg pregledača; međutim, želimo da naglasimo da možda nećete moći da u potpunosti koristite sve funkcije ovog vebsajta. Za dodatne informacije, pogledajte „Pravila o kolačićima“.
Dodatne informacije o praćenju na internetu možete naći u Pravilima o zaštiti podataka našeg pružaoca usluga:  

b) Gugl analitika (Google Analytics)
Pod uslovom da ste dali pristanak, ovaj vebsajt koristi Gugl analitiku, uslugu za analizu saobraćaja na vebsajtu koju pruža privredno društvo Google, Inc. (u daljem tekstu: „Gugl”).
U ovu svrhu, na vaš računar se instalira kolačić. Informacije o vašem korišćenju vebsajta koje kolačić generiše (uključujući vašu IP adresu) Gugl će preneti i uskladištiti na servere u Sjedinjenim Državama.
Aktivirali smo anonimizaciju IP adrese, što znači da će Gugl skratiti/anonimizovati poslednji oktet IP adrese za države članice Evropske unije, kao i za ostale potpisnice Sporazuma o Evropskom ekonomskom prostoru. Cela IP adresa se samo u izuzetnim slučajevima šalje Guglovim serverima u SAD, gde će biti skraćena.
U ime pružaoca vebsajta, Gugl će ove informacije koristiti za potrebe ocenjivanja vašeg korišćenja vebsajta, sastavljanja izveštaja o aktivnosti na vebsajtu za operatera vebsajta, kao i za potrebe pružanja drugih usluga pružaocu vebsajta u vezi sa aktivnostima na vebsajtu i korišćenjem interneta.
Gugl neće povezivati vašu IP adresu s drugim podacima kojima raspolaže.

Prigovor na prikupljanje podataka:
Prikupljanje i korišćenje podataka (kolačića i IP adrese) od strane Gugla možete onemogućiti promenom podešavanja svog pregledača ili preuzimanjem i instaliranjem dodatka (plug-in) za pregledač koji je dostupan na adresi https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

c) Google Campaign Manager (Google DoubleClick)
Pod uslovom da ste dali pristanak, na svom vebsajtu koristimo funkciju Google Camapign Manager da bismo ocenili korišćenje vebsajta i da bismo sebi, Guglu i drugim oglašivačima koji sarađuju s platformom Google Camapign Manager omogućili da vam pružamo relevantne oglase. U ovu svrhu, na vaš računar se instalira kolačić. Taj kolačić prikuplja informacije o oglasima koji se prikazuju u vašem pregledaču i o oglasima na koje ste kliknuli. Informacije o vašem korišćenju vebsajta koje kolačić generiše biće prenete i uskladištene na server Gugla u SAD. Na osnovu prikupljenih podataka, u vašem pregledaču se prikazuju oglasi povezani s vašim interesovanjima.

Prigovor na prikupljanje podataka:
Kolačić Google Campaign Manager (Dabl klik) možete trajno deaktivirati promenom podešavanja svog pregledača ili pomoću dodatka za pregledač. Pomoću tog dodatka, u pregledaču se zadržavaju vaša podešavanja za deaktivaciju, čak i u slučaju brisanja svih kolačića. Dodatak za pregledač za trajnu deaktivaciju možete naći na adresi https://support.google.com/ads/answer/7395996.

d) Pikselska oznaka u Fejsbukovom programu Prilagođavanje publike (Custom Audience)
Učestvujemo u Fejsbukovom programu Prilagođavanje publike, koji nam – pod uslovom da ste dali pristanak – omogućava da vam prikazujemo personalizovane oglase u slučaju da imate nalog na Fejsbuku i prijavite se na svoj nalog. Taj alat nam omogućava da personalizujemo svoje oglase na osnovu vašeg korišćenja našeg vebsajta da bismo vam ponudili oglase posebno prilagođene vama. U tu svrhu, vašu adresu elektronske pošte ili broj telefona delimo u indeksiranom formatu koji Fejsbuku omogućava da vas identifikuje, u slučaju da imate nalog na Fejsbuku.

Prigovor na prikupljanje podataka:
Podešavanja za oglase možete prilagoditi promenom podešavanja svog pregledača ili putem podešavanja za Fejsbuk ako na Fejsbuku ne želite da primate oglase na osnovu svojih interesovanja.

7. Komers konektor (Commerce Connector)

Na svom vebsajtu koristimo taster „Kupi odmah“ (Buy Now). Privredno društvo Komers konektor omogućava taster „Kupi odmah“ i upravlja njime. Detaljne informacije o funkcionalnosti i obradi podataka možete naći na sledećem linku XXX.

8. Prava koja vam pripadaju kao licu na koje se podaci odnose/Lice za zaštitu podataka o ličnosti

U svakom trenutku možete da ostvarite pravo na pristup svojim podacima. Osim toga, ako su ispunjeni odgovarajući zahtevi, možete da ostvarite sledeća prava:

 • pravo na ispravku,
 • pravo na brisanje,
 • pravo na ograničenje obrade,
 • pravo na podnošenje pritužbe nadležnom organu za nadzor nad zaštitom podataka,
 • pravo na prenosivost podataka (od 25. 05. 2018).

Pravo na prigovor

U slučaju postupaka obrade koji uključuju vaše podatke o ličnosti, a koji se sprovode na osnovu Henkelovog legitimnog interesa, u svakom trenutku imate pravo na prigovor na takvu obradu svojih podataka o ličnosti zbog svoje konkretne situacije. Henkel će prestati sa tom obradom podataka, osim u slučaju da može da dokaže da postoje važni razlozi za obradu koji nalažu zaštitu i koji pretežu nad vašim interesima, pravima i slobodama, ili ako ta obrada služi za isticanje i ostvarivanje tužbenih zahteva i za odbranu od njih.
U tim slučajevima ili ako imate druga pitanja ili molbe u vezi sa vašim podacima o ličnosti, obratite nam se elektronskom poštom ili pismom na adresu: Henkel Srbija d.o.o. Beograd, Bulevar oslobođenja 383, 11000Beograd, Srbija.

9. Korišćenje dodataka za društvene mreže

Programski dodaci (eng. „plug-in”) za različite društvene mreže ugrađeni su u naše veb stranice. Usluge povezane s njima pružaju određena privredna društva („pružaoci”). Ti pružaoci su sledeći:
Fejsbuk (Facebook), kojim upravlja društvo Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, SAD („Fejsbuk”). Pregled programskih dodataka na Fejsbuku i njihov izgled nalazi se na sledećoj adresi: https://developers.facebook.com/docs/plugins
Tviter (Twitter), kojim upravlja društvo Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, SAD („Tviter”). Pregled tastera na Tviteru i njihov izgled nalazi se na sledećoj adresi: https://twitter.com/about/resources/buttons
Gugl plus (Google+) i Jutjub (YouTube), koje pruža društvo Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, Kalifornija 94043, SAD („Gugl”). Https://developers.google.com/+/web/; Pregled programskih dodataka na mreži Gugl plus i njihov izgled nalazi se na sledećoj adresi: https://developers.google.com/+/web/; informacije o programskim dodacima na Jutjubu nalaze se na sledećoj adresi: https://developers.google.com/youtube/subscribe/
Instagram, koji pruža društvo Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, SAD („Instagram“). Pregled programskih dodataka na Instagramu i njihov izgled nalazi se na sledećoj adresi: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges
LinkedIn, koji pruža društvo LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, SAD („LinkedIn”). Pregled programskih dodataka na mreži LinkedIn i njihov izgled nalazi se na sledećoj adresi: https://developer.linkedin.com/plugins#
Za povećanu zaštitu vaših podataka prilikom posete našim veb stranicama, ti dodaci su implementirani kao „tasteri za dvoklik”. Ovaj oblik integracije obezbeđuje da, pri pristupu nekoj od stranica u okviru našeg vebsajta koja sadrži takve dodatke, nećete automatski biti povezani sa serverima pružalaca. Pregledač će kreirati neposrednu vezu sa serverima pružalaca samo ako aktivirate dodatke i na taj način date dozvolu za prenos podataka. Pružalac o kom je reč onda neposredno prenosi sadržaj različitih dodataka u vaš pregledač, a zatim se taj sadržaj prikazuje na vašem ekranu.
Dodatak pokazuje pružaocu kojim ste stranicama pristupili na našem vebsajtu. Ako ste za vreme pregledanja našeg vebsajta prijavljeni na svoj korisnički nalog kod određenog pružaoca, taj pružalac može da poveže vaša interesovanja, tj. informacije kojima pristupate, s vašim korisničkim nalogom. Ako koristite bilo koju funkciju dodatka (npr. kliknete na taster „Sviđa mi se” (Like), ostavite komentar), pregledač će i te informacije takođe neposredno preneti pružaocu kako bi ih on sačuvao.
Dodatne informacije o prikupljanju i korišćenju podataka od strane pružalaca i o pravima i mogućnostima koje su vam na raspolaganju za zaštitu privatnosti u tim okolnostima nalaze se u pravilima o zaštiti podataka/privatnosti odgovarajućih pružalaca:
Pravila o zaštiti podataka/privatnosti koja je izdao Fejsbuk: http://www.facebook.com/policy.php
Pravila o zaštiti podataka/privatnosti koja je izdao Tviter: https://twitter.com/Data Protection
Pravila o zaštiti podataka/privatnosti koja je izdao Gugl: https://www.google.com/intl/de/policies/Data Protection/
Pravila o zaštiti podataka/privatnosti koja je izdao Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388/
Pravila o zaštiti podataka/privatnosti koja je izdao LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/Data Protection-policy