Politika o kolačićima (cookies)

Koristimo kolačiće da bismo vam omogućili da prilikom posete našem vebsajtu dobijete više. Kolačići su mali skupovi podataka koji se privremeno skladište na vašem računaru ili mobilnom uređaju da biste imali što bolje iskustvo korišćenja našeg vebsajta. Kolačići ne sadrže nijedan vaš lični podatak i pomoću njih se ne može identifikovati individualni korisnik. Kolačić često sadrži jedinstven identifikator, koji predstavlja anonimni (slučajno generisan) broj koji je uskladišten na vašem uređaju. Neki isteknu na kraju vaše sesije na vebsajtu, dok drugi duže ostaju na vašem računaru.

Vrste kolačića

Sopstveni kolačići
Sopstvene kolačiće postavlja vebsajt koji posećujete i samo taj vebsajt može da ih pročita.
Kolačići trećih lica
Kolačiće trećih lica postavljaju druge organizacije čije različite usluge koristimo. Na primer, koristimo usluge analitike koje pružaju spoljni pružaoci, a ti pružaoci postavljaju kolačiće u naše ime da bi izveštavali šta je popularno, a šta nije. Vebsajt koji posećujete može da uključuje i umetnut sadržaj sa npr. Jutjuba (YouTube), i ti vebsajtovi mogu da postavljaju svoje kolačiće.

Zašto treba da prihvatim kolačiće?

Informacije sadržane u kolačićima koriste se za unapređenje servisa namenjenih vama, na primer:

  • da se omogući da određeni servis prepozna vaš uređaj, tako da ne morate da dajete iste informacije više puta za potrebe određenog zadatka ili više puta u toku sesije, npr. kada popunjavate veb-obrazac ili veb-anketu;
  • da se podrži funkcionalnost My Collection (Moja zbirka);
  • da se omogući pravilno funkcionisanje video plejera;
  • da se izmeri koliko ljudi koristi servise, da ti servisi budu lakši za korišćenje i da se obezbedi dovoljno kapaciteta da oni brzo rade; da se analiziraju anonimizovani podaci da bismo razumeli kako ljudi ostvaruju interakciju sa različitim aspektima naših servisa na internetu kako bismo ih unapredili.

Šta se dešava ako ne prihvatim kolačiće?

Ako odlučite da ne prihvatite kolačiće, određeni elementi ovog vebsajta se možda neće prikazati ili neće pravilno raditi. To će ograničiti vaše aktivnosti na našem vebsajtu i možda će uticati na izgled i korisničko iskustvo.
Primeri elemenata na koje se to može odraziti:

  • korišćenje funkcionalnosti My Collection (Moja zbirka);
  • personalizovano korišćenje sajta;
  • gledanje video snimaka;
  • označavanje da vam se ova stranica sviđa („lajkovanje“) i njeno deljenje na društvenim mrežama;
  • gledanje umetnutog sadržaja.

Kolačići postavljeni na ovom vebsajtu

◾ Kolačić „cookiesAccepted“ 
Ovaj kolačić skladišti informacije o izboru korisnika u pogledu kolačića. Postavlja se kada korisnik prihvati („tačno“) ili odbije („netačno“) korišćenje kolačića.
Funkcionalni zahtevi
◾ Token / clientToken
Potreban je za autentifikaciju prijavljivanja (logovanja) korisnika. Ovo je neophodan kolačić. Korišćenjem vebsajta, prihvatate ovaj kolačić. Nijedna opcija za isključivanje kolačića ne obuhvata ovaj kolačić.
◾ Ngldle.expiry
Neophodan je da bi automatski odjavio (izlogovao) korisnika nakon određenog zadatog vremenskog perioda. Ovo je neophodan kolačić. Korišćenjem vebsajta, prihvatate ovaj kolačić. Nijedna opcija za isključivanje kolačića ne obuhvata ovaj kolačić. Posle odjavljivanja, ovaj kolačić se uklanja.
◾ ROUTEID
Potreban je za rutiranje sesije pomoću povratnog proksi servera (Reverse Proxy). Ovo je neophodan kolačić. Korišćenjem vebsajta, prihvatate ovaj kolačić. Nijedna opcija za isključivanje kolačića ne obuhvata ovaj kolačić.
Ponašanje klijenta
◾ Milano.openTabs
Ovaj kolačić se postavlja da bi tabovi koje je korisnik gledao ostali otvoreni prilikom ponovnog učitavanja stranice.
◾ Milano.username
Ovaj kolačić se postavlja da bi se korisniku omogućilo da svoje korisničko ime sačuva za buduća prijavljivanja.
Statistika vebsajta
◾ Kolačići _ga & _gid
Ovaj kolačić se koristi za praćenje ponašanja korisnika na vebsajtu nakon prijavljivanja. Podaci se anonimizuju pre analize i koriste se za opšte izveštavanje i generisanje znanja.
◾ gaDeclined
Ovaj kolačić se koristi kada korisnik odbije praćenje preko Gugl analitike.
Ako želite da odbijete praćenje preko Gugl analitike, molimo vas da posetite našu Politiku privatnosti.

Ostalo

Pored gorenavedenih kolačića, u (eksternom) sadržaju umetnutom u ovaj vebsajt pomoću tehnologija kao što su iFrames, JavaScript i dr. mogu se koristiti i drugi sopstveni kolačići ili kolačići trećih lica. Prihvatanjem kolačića, prihvatate i to da takav sadržaj može da koristi kolačiće.

Henkel nema kontrolu nad kolačićima trećih lica, niti prihvata odgovornost za njih. Molimo vas da više informacija potražite na vebsajtu odgovarajućeg trećeg lica.

Pomoću dugmeta prikazanog dole možete da birate između prihvatanja i odbijanja kolačića koje ovaj vebsajt postavlja.