Optimizacija

Ovaj sajt je najbolje pregledati koristeći Internet Explorer 7, Firefox ili Safari na Windows ili Mac -baziranom operativnom sistemu.

Preporučeni softver:
- Internet Explorer 7 ili noviji.
- Macromedia Flash 8 ili noviji.

Optimalna rezolucija je 1024 x 768 piksela.

Sa sve probleme kontaktirajte Webmastera.